VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


INFORMACE k nové verzi DENTu (32.1.) s tiskem povinného PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNICKÉM PROSTŘEDKU NA ZAKÁZKU dle požadavků Nařízení (EU) 2017/745.
Aktualita 20.1.2024: Distribuce bude zahájena dne 29.1.2024. E-maily s nabídkou odběru budou nejpozději v uvedený den rozeslány všem laboratořím provozujícím verzi 28. Pokud e-mail s nabídkou neobdržíte (např proto, že provozujete verzi starší, či proto, že na vás nemáme aktuální e-mailový kontakt), obraťte se na nás prostřednitcvím e-mailu info@vap.cz, či telefonicky (+420 603 484 399), včetně SMS. WhatsApp atd..

Distribuce nové verze DENTu 28.1. byla zahájena.
Aktualita 30.11.2021: Systém DENT byl aktualizován a kromě automatického načtení nového sazebníku (číselníku) obsahuje i komplexní úpravy pro práci s ním. Nový číselník stomatologických výrobků (ve verzi zveřejněné ke dni distribuce) je bezplatnou, nedílnou součástí instalace aktualizace. Uživatelé používající verzi DENT 24.2. a vyšší obdrží aktualizaci na DENT 28.1. automaticky (bez nutnosti objednávky) a BEZPLATNĚ. Průběžně aktualizujícím uživatelům (s poslední oficiálně vydanou verzí DENT 24.1.) ji nabízíme za 1 921,- Kč. Cena pro uživatele verze DENT 20. je 3900,- Kč; pro uživatele verze DENT 19. je 5300,- Kč. Pro uživatele verzí 18 a starších je ve výši 70% z ceny nové instalace, tedy 8746,- Kč. I laboratořím s velmi starými verzemi garantujeme plnou a automatickou převoditelnost jejich databází a automatický import nového číselníku. Připomínáme, že žádné pravidelné poplatky (aktualizace, podpora hotline apod.) se u DENTu NEPLATÍ. Podpora je poskytována bezplatně - byť to možná zní podezřele, funguje to bez stížností již 28 let. Jen vysvětlení: není to beplatné, ale je to zahrnuto v ceně aktualizací. Aktualizace na DENT 28.1. neřeší jen situaci po 1. 1. 2022, ale obsahuje i mnoho nových možností a vylepšení. Popis veškerých novinek, které Vaše verze neobsahuje, si lze stáhnout - viz odkaz v předchozí aktualitě. Zájemce o aktualizaci žádáme, aby v objednávce (stačí e-mailem) uvedli číslo verze jejich DENTu* a fakturační údaje. Prosíme, abyste případnou objednávku aktualizace nenechávali na poslední chvíli. Jednak z důvodů našich distribučních kapacit a jednak proto, že doplnění Vašich cen do nového číselníku Vám též zabere nějakou dobu – proč si plánovat pracovní Vánoce. *Poznámka: To, jakou verzi DENTu provozujete, zjistíte z nabídky „Nápověda“ použitím posledního povelu „O programu“. Zhruba uprostřed šedé plochy v okně, napravo od textu „trvalá licence“. .

Popis všech novinek vzniklých do verze 28.1. (2021), od verze DENT 9.1. (2002)
Aktualita 8.11.2021: Hlavním důvodem pro pořízení nové verze DENTu bude především umožnění práce i s novými číselníky stomatologických výrobků po 1.1.2022. Neméně důležité ale je i to, že DENT byl od svého vzniku v roce 1993 doplněn o téměř 200 vylepšení a novinek. Kolik z nich se týká Vaší laboratoře záleží na Vaší nyní používané verzi. Popisy všech novinek vzniklých od verze DENT 9.1 (od roku 2002) lze stáhnout zde.

Nový číselník stomatologických výrobků a DENT po 1.1.2022 (verze 28).
Aktualita 25.10.2021: !!! V souvislosti s novým číselníkem, který začne platit 1.1.2022 připravujeme distribuci nové verze systému DENT a s ní i tohoto číselníku. Kromě novinek vzniklých od poslední vydané verze 24.1, bude obsahovat úpravy umožňující půlroční souběžné používání nového i stávajícího číselníku. Současně umožní jeho pohodlné načtení do Ceníku výrobků (přidání k stávajícímu číselníku) a jeho okamžité používání. Nabídku odběru nového DENTu rozešleme elektronicky (do 14 dnů od oficiálního vydání nového číselníku) - na Vaši kontaktní e-mailovou adresu. Všem zájemcům o zaslání této nabídky DOPORUČUJEME NAPSAT co nejdříve (na adresu info@vap.cz) informaci sdělující Váš zájem + aktuální kontaktní adresu + kontaktní telefonní číslo (pro jistotu).

K dotazům na tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT.
Aktualita 25.10.2021: Generování a tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT není v současné době z technických důvodů možné. Až bude k dispozici, budeme dosažitelné uživatele systému DENT informovat. Nicméně informujeme, že poslední verze systému DENT - 24.8 již nyní umožňuje export faktur ve formátu, který umožňuje jejich hromadné načtení do systému Money S3 a Pohoda (po doinstalování XSLT šablon poskytovaných těmito firmami).

Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

Univerzální software

VAP (dříve též NÁJEMCI) - nyní v provozu pro 3 obchodní centra
Systém pro správu pronájmů prostor v obchodních, kancelářských a jiných centrech. Plně integrován se systémem Energetika. Viz recenze PC WORLD 12/97.

Dent - nyní v provozu pro cca 250 zubních laboratoří
Systém pro zubní laboratoře - vedení a fakturace zakázek zubní laboratoře, skladu drahých kovů. Viz též článek v časopisu Zubní technik podnikatel - 2/2003, možnost stažení demoverze.

UIS - nyní spravováno cca 10 500 jednotek
Ucelený informační systém velkého bytového družstva.

Zakázkový software

Přestože byly uvedené informační systémy vytvořeny pro konkrétního zákazníka "na míru", lze je s vyjimkou systému Zakázky tiskárny po dohodnutých úpravách použít i pro další zájemce. Máte-li zájem o podrobnosti - kontaktujte nás.

Lázeňská léčba
Integrovaný systém pro centrálu a lázeňské domy Lázeňských léčebných ústavů MV ČR. Skládá se z agendy poukazů a léčebného modulu (pacienti, chorobopisy MTZ (Materiálně technické zajištění) Lázeňských léčebných ústavů MV ČR. Skládá se z agendy majetkové evidence včetně modulu účetních a daňových odpisů, skladového modulu (SKL) a stravovacího modulu (GASTRO). Skladový modul je samostatný a obecně použitelný. Lze jej použít i v kompletu se stravovacím modulem (sklad potravin a surovin). Stravovací modul se používá v kompletu se skladem a počínaje sestavením receptu po denní jidelníčky umožňuje zpracování agendy hromadného stravování. (Win i Mac)

Energetika
se systémem Nájemci integrovaný systém pro řízení odběrů energií a médií. (Win i Mac).

Zakázky tiskárny
evidence zakázek včetně dispečerského řízení obsazování strojů, fakturace a skladu tiskárny SYSTEMPRINT Drescher s.r.o. (Mac) (Tento software je zde uveden pouze pro úplnost - s ohledem na exkluzivní smlouvu jej nelze dále šířit.)

Klíčové hospodářství
evidence dveří, pozičních i skupinových klíčů, osob s přidělenými klíči a další agenda správce klíčového hospodářství. (Win i Mac)

Rozpočty
software pro zpracování rozpočtů tiskárny billboardů. (Mac)

Prodejna hudebních nástrojů
program pro rychlý přehled o stavu zboží a proběhlých prodejích. (Mac)

Přepravy
systém pro vykazování zdravotních transportů a tvorbu dávek zdravotním pojiš»ovnám. (Mac)

Kontakty
databázový systém pro evidenci klientských firem, kontaktních osob, objednávek, faktur, schůzek, úkolů a dalších údajů. (Mac)

Fakturace
samostatný fakturační program pro přímé vystavování faktur. (Mac)