VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

Univerzální software

VAP (dříve též NÁJEMCI) - nyní v provozu pro 3 obchodní centra
Systém pro správu pronájmů prostor v obchodních, kancelářských a jiných centrech. Plně integrován se systémem Energetika. Viz recenze PC WORLD 12/97.

Dent - nyní v provozu pro cca 250 zubních laboratoří
Systém pro zubní laboratoře - vedení a fakturace zakázek zubní laboratoře, skladu drahých kovů. Viz též článek v časopisu Zubní technik podnikatel - 2/2003, možnost stažení demoverze.

UIS - nyní spravováno cca 10 500 jednotek
Ucelený informační systém velkého bytového družstva.

Zakázkový software

Přestože byly uvedené informační systémy vytvořeny pro konkrétního zákazníka "na míru", lze je s vyjimkou systému Zakázky tiskárny po dohodnutých úpravách použít i pro další zájemce. Máte-li zájem o podrobnosti - kontaktujte nás.

Lázeňská léčba
Integrovaný systém pro centrálu a lázeňské domy Lázeňských léčebných ústavů MV ČR. Skládá se z agendy poukazů a léčebného modulu (pacienti, chorobopisy MTZ (Materiálně technické zajištění) Lázeňských léčebných ústavů MV ČR. Skládá se z agendy majetkové evidence včetně modulu účetních a daňových odpisů, skladového modulu (SKL) a stravovacího modulu (GASTRO). Skladový modul je samostatný a obecně použitelný. Lze jej použít i v kompletu se stravovacím modulem (sklad potravin a surovin). Stravovací modul se používá v kompletu se skladem a počínaje sestavením receptu po denní jidelníčky umožňuje zpracování agendy hromadného stravování. (Win i Mac)

Energetika
se systémem Nájemci integrovaný systém pro řízení odběrů energií a médií. (Win i Mac).

Zakázky tiskárny
evidence zakázek včetně dispečerského řízení obsazování strojů, fakturace a skladu tiskárny SYSTEMPRINT Drescher s.r.o. (Mac) (Tento software je zde uveden pouze pro úplnost - s ohledem na exkluzivní smlouvu jej nelze dále šířit.)

Klíčové hospodářství
evidence dveří, pozičních i skupinových klíčů, osob s přidělenými klíči a další agenda správce klíčového hospodářství. (Win i Mac)

Rozpočty
software pro zpracování rozpočtů tiskárny billboardů. (Mac)

Prodejna hudebních nástrojů
program pro rychlý přehled o stavu zboží a proběhlých prodejích. (Mac)

Přepravy
systém pro vykazování zdravotních transportů a tvorbu dávek zdravotním pojiš»ovnám. (Mac)

Kontakty
databázový systém pro evidenci klientských firem, kontaktních osob, objednávek, faktur, schůzek, úkolů a dalších údajů. (Mac)

Fakturace
samostatný fakturační program pro přímé vystavování faktur. (Mac)