VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

Nájemci

Nájemci - software pro správu obchodních a kancelářských center.
Recenze produktu "Nájemci" z PC Worldu 12/97.

Zabývám se správou bytových i nebytových objektů téměř 10 let. Proto jsem byla zvědava, jak si program "Nájemci" od firmy VAP, s.r.o. poradí s problematikou správy velkých obchodních a kancelářských center.

Firma VAP, s.r.o. není v oblasti správy objektů žádným nováčkem a je zjevné, že nyní zúročila zkušenosti získané při programu "Předpis" (pro správu bytových objektů viz. recenze PCW 12/96). Po Předpisu tedy dochází k zaplnění dalšího bílého místa na našem trhu speciálního aplikačního software a jak je u VAP, s.r.o. již tradicí, současně pro počítače s Windows i počítače s Mac'OS. Tradičně ve vkusném balení a s kvalitní dokumentací.

Informace o tom, že produkt "Nájemci" vznikl díky firmě INTERSHOP Praha s.r.o., pro správu obchodního hypercentra Centrum Černý Most, ještě zvýšily mé očekávání.

Po bezproblémové instalaci a několikadenním podrobném posuzování mohu konstatovat, že se konečně na trhu objevil produkt, který umí zpracovat nejkomplikovanější agendu kolem správy velkých nebytových objektů. Ten, kdo všechny potřebné údaje nejprve hromadil a následně pak zpracovával ručně za pomoci kalkulačky, pochopí, jak tento produkt na našem trhu chyběl.

Evidence nájemních smluv je vlastně základní pilíř celého systému. Při prvním pohledu na formulář smlouvy na obrazovce vidím, kdo je klient, od kterého data prostory užívá, četnost a výši splátek za nájemné a služby, údaje o jednotlivých plochách s jejich velikostí a cenou, sortimentu, korespondenci a mnoho dalších informací. Každá plocha může mít nejenom jiný způsob výpočtu výše nájemného, ale i záloh společných nákladů. A co je důležité, kompletně je vyřešena otázka archivů: uzavřených smluv, bývalých nájemců, faktur a zrušených ploch.

Neocenitelným pomocníkem je nástroj pro hromadné založení a tisk faktur (nájemné, spol. náklady). Zbývá je jen složit do okénkových obálek a sledovat přišlé platby. Tisknout lze česky i dvojjazyčně (v programu je slovníček) a pracovat se zahraniční měnou násobenou kurzem v okamžiku fakturace.

Dalším silným nástrojem tohoto programu je modul hromadné korespondence (1. a 2. upomínky i jakékoli jiné informativní texty).

Při zúčtování společných nákladů za Vámi zvolené období (může taky nastat situace, že budete zúčtovávat období kratší než je jeden rok) nastává okamžik, kdy si uvědomíte sílu tohoto produktu a nebudete litovat vynaložených prostředků. Dřívější složité výpočty pro klienty, kteří pronajaté prostory užívali dobu kratší, než je zúčtovací období, naprosto odpadají. Tyto údaje jsou zahrnuty ve smlouvách jako počátek a ukončení nájmu, či užívání té které služby a počítač sám poměrem délky užívání k zúčtovacímu období určí vše potřebné k rozúčtování spol. nákladů. Do položky celkových nákladů pouze zadáte hodnoty za dané období pro jednotlivé služby a počítač jednotlivým klientům na základě uhrazených záloh vystaví fakturu na rozdíl mezi skutečnými náklady a zálohami. Obdobně provádí přefakturaci tzv. vedlejších nákladů (přes zálohy či přímo).

Při tvorbě vlastních tiskových přehledů Vám pomůže systém tzv. rychlých zpráv, podle potřeby můžete požadovanou sestavu vytvořit během několika vteřin. Podle libovolných kritérií lze v evidenci i hledat, třídit i vytvářet grafy.

Ovládání programu je díky práci "v oknech" velmi pohodlné a přehledné. Ani po estetické stránce mu nemohu nic vytknout.

Dovedu si samozřejmě představit ještě další agendy, které by mohl program "Nájemci" pokrýt, myslím však, že jeho základ je natolik dobrý, že lze snadno přidělat různé nadstavby, bude-li si to praxe přát. Závěrem bych zkonstatovala, že klíčové problémy správy t.j. při jednoduchém ovládání umožnit vedení údajů, fakturaci nájemného i záloh na spol. náklady, fakturaci vyúčtování spol. nákladů i přefakturaci tzv. vedlejších nákladů vyřešili autoři na výtečnou. Investice do systému "Nájemci" se určitě vyplatí a já osobně mohu jeho zakoupení vřele doporučit.

K recenzi poskytla firma:
VAP, s.r.o.
Hornoměcholupská 1184/40 b,
102 00 Praha 10
tel./fax : 274 862 239
e-mail : info@vap.cz

Autor recenze:
Kamila Mertová - realitní činnost
Branická 103, Praha 4
tel: 271 747 100, 603 441 717
e-mail : kamila@czmail.cz