VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


INFORMACE k nové verzi DENTu (32.1.) s tiskem povinného PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNICKÉM PROSTŘEDKU NA ZAKÁZKU dle požadavků Nařízení (EU) 2017/745.
Aktualita 20.1.2024: Distribuce bude zahájena dne 29.1.2024. E-maily s nabídkou odběru budou nejpozději v uvedený den rozeslány všem laboratořím provozujícím verzi 28. Pokud e-mail s nabídkou neobdržíte (např proto, že provozujete verzi starší, či proto, že na vás nemáme aktuální e-mailový kontakt), obraťte se na nás prostřednitcvím e-mailu info@vap.cz, či telefonicky (+420 603 484 399), včetně SMS. WhatsApp atd..

Distribuce nové verze DENTu 28.1. byla zahájena.
Aktualita 30.11.2021: Systém DENT byl aktualizován a kromě automatického načtení nového sazebníku (číselníku) obsahuje i komplexní úpravy pro práci s ním. Nový číselník stomatologických výrobků (ve verzi zveřejněné ke dni distribuce) je bezplatnou, nedílnou součástí instalace aktualizace. Uživatelé používající verzi DENT 24.2. a vyšší obdrží aktualizaci na DENT 28.1. automaticky (bez nutnosti objednávky) a BEZPLATNĚ. Průběžně aktualizujícím uživatelům (s poslední oficiálně vydanou verzí DENT 24.1.) ji nabízíme za 1 921,- Kč. Cena pro uživatele verze DENT 20. je 3900,- Kč; pro uživatele verze DENT 19. je 5300,- Kč. Pro uživatele verzí 18 a starších je ve výši 70% z ceny nové instalace, tedy 8746,- Kč. I laboratořím s velmi starými verzemi garantujeme plnou a automatickou převoditelnost jejich databází a automatický import nového číselníku. Připomínáme, že žádné pravidelné poplatky (aktualizace, podpora hotline apod.) se u DENTu NEPLATÍ. Podpora je poskytována bezplatně - byť to možná zní podezřele, funguje to bez stížností již 28 let. Jen vysvětlení: není to beplatné, ale je to zahrnuto v ceně aktualizací. Aktualizace na DENT 28.1. neřeší jen situaci po 1. 1. 2022, ale obsahuje i mnoho nových možností a vylepšení. Popis veškerých novinek, které Vaše verze neobsahuje, si lze stáhnout - viz odkaz v předchozí aktualitě. Zájemce o aktualizaci žádáme, aby v objednávce (stačí e-mailem) uvedli číslo verze jejich DENTu* a fakturační údaje. Prosíme, abyste případnou objednávku aktualizace nenechávali na poslední chvíli. Jednak z důvodů našich distribučních kapacit a jednak proto, že doplnění Vašich cen do nového číselníku Vám též zabere nějakou dobu – proč si plánovat pracovní Vánoce. *Poznámka: To, jakou verzi DENTu provozujete, zjistíte z nabídky „Nápověda“ použitím posledního povelu „O programu“. Zhruba uprostřed šedé plochy v okně, napravo od textu „trvalá licence“. .

Popis všech novinek vzniklých do verze 28.1. (2021), od verze DENT 9.1. (2002)
Aktualita 8.11.2021: Hlavním důvodem pro pořízení nové verze DENTu bude především umožnění práce i s novými číselníky stomatologických výrobků po 1.1.2022. Neméně důležité ale je i to, že DENT byl od svého vzniku v roce 1993 doplněn o téměř 200 vylepšení a novinek. Kolik z nich se týká Vaší laboratoře záleží na Vaší nyní používané verzi. Popisy všech novinek vzniklých od verze DENT 9.1 (od roku 2002) lze stáhnout zde.

Nový číselník stomatologických výrobků a DENT po 1.1.2022 (verze 28).
Aktualita 25.10.2021: !!! V souvislosti s novým číselníkem, který začne platit 1.1.2022 připravujeme distribuci nové verze systému DENT a s ní i tohoto číselníku. Kromě novinek vzniklých od poslední vydané verze 24.1, bude obsahovat úpravy umožňující půlroční souběžné používání nového i stávajícího číselníku. Současně umožní jeho pohodlné načtení do Ceníku výrobků (přidání k stávajícímu číselníku) a jeho okamžité používání. Nabídku odběru nového DENTu rozešleme elektronicky (do 14 dnů od oficiálního vydání nového číselníku) - na Vaši kontaktní e-mailovou adresu. Všem zájemcům o zaslání této nabídky DOPORUČUJEME NAPSAT co nejdříve (na adresu info@vap.cz) informaci sdělující Váš zájem + aktuální kontaktní adresu + kontaktní telefonní číslo (pro jistotu).

K dotazům na tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT.
Aktualita 25.10.2021: Generování a tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT není v současné době z technických důvodů možné. Až bude k dispozici, budeme dosažitelné uživatele systému DENT informovat. Nicméně informujeme, že poslední verze systému DENT - 24.8 již nyní umožňuje export faktur ve formátu, který umožňuje jejich hromadné načtení do systému Money S3 a Pohoda (po doinstalování XSLT šablon poskytovaných těmito firmami).

Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

Nájemci

Nájemci - software pro správu obchodních a kancelářských center.
Recenze produktu "Nájemci" z PC Worldu 12/97.

Zabývám se správou bytových i nebytových objektů téměř 10 let. Proto jsem byla zvědava, jak si program "Nájemci" od firmy VAP, s.r.o. poradí s problematikou správy velkých obchodních a kancelářských center.

Firma VAP, s.r.o. není v oblasti správy objektů žádným nováčkem a je zjevné, že nyní zúročila zkušenosti získané při programu "Předpis" (pro správu bytových objektů viz. recenze PCW 12/96). Po Předpisu tedy dochází k zaplnění dalšího bílého místa na našem trhu speciálního aplikačního software a jak je u VAP, s.r.o. již tradicí, současně pro počítače s Windows i počítače s Mac'OS. Tradičně ve vkusném balení a s kvalitní dokumentací.

Informace o tom, že produkt "Nájemci" vznikl díky firmě INTERSHOP Praha s.r.o., pro správu obchodního hypercentra Centrum Černý Most, ještě zvýšily mé očekávání.

Po bezproblémové instalaci a několikadenním podrobném posuzování mohu konstatovat, že se konečně na trhu objevil produkt, který umí zpracovat nejkomplikovanější agendu kolem správy velkých nebytových objektů. Ten, kdo všechny potřebné údaje nejprve hromadil a následně pak zpracovával ručně za pomoci kalkulačky, pochopí, jak tento produkt na našem trhu chyběl.

Evidence nájemních smluv je vlastně základní pilíř celého systému. Při prvním pohledu na formulář smlouvy na obrazovce vidím, kdo je klient, od kterého data prostory užívá, četnost a výši splátek za nájemné a služby, údaje o jednotlivých plochách s jejich velikostí a cenou, sortimentu, korespondenci a mnoho dalších informací. Každá plocha může mít nejenom jiný způsob výpočtu výše nájemného, ale i záloh společných nákladů. A co je důležité, kompletně je vyřešena otázka archivů: uzavřených smluv, bývalých nájemců, faktur a zrušených ploch.

Neocenitelným pomocníkem je nástroj pro hromadné založení a tisk faktur (nájemné, spol. náklady). Zbývá je jen složit do okénkových obálek a sledovat přišlé platby. Tisknout lze česky i dvojjazyčně (v programu je slovníček) a pracovat se zahraniční měnou násobenou kurzem v okamžiku fakturace.

Dalším silným nástrojem tohoto programu je modul hromadné korespondence (1. a 2. upomínky i jakékoli jiné informativní texty).

Při zúčtování společných nákladů za Vámi zvolené období (může taky nastat situace, že budete zúčtovávat období kratší než je jeden rok) nastává okamžik, kdy si uvědomíte sílu tohoto produktu a nebudete litovat vynaložených prostředků. Dřívější složité výpočty pro klienty, kteří pronajaté prostory užívali dobu kratší, než je zúčtovací období, naprosto odpadají. Tyto údaje jsou zahrnuty ve smlouvách jako počátek a ukončení nájmu, či užívání té které služby a počítač sám poměrem délky užívání k zúčtovacímu období určí vše potřebné k rozúčtování spol. nákladů. Do položky celkových nákladů pouze zadáte hodnoty za dané období pro jednotlivé služby a počítač jednotlivým klientům na základě uhrazených záloh vystaví fakturu na rozdíl mezi skutečnými náklady a zálohami. Obdobně provádí přefakturaci tzv. vedlejších nákladů (přes zálohy či přímo).

Při tvorbě vlastních tiskových přehledů Vám pomůže systém tzv. rychlých zpráv, podle potřeby můžete požadovanou sestavu vytvořit během několika vteřin. Podle libovolných kritérií lze v evidenci i hledat, třídit i vytvářet grafy.

Ovládání programu je díky práci "v oknech" velmi pohodlné a přehledné. Ani po estetické stránce mu nemohu nic vytknout.

Dovedu si samozřejmě představit ještě další agendy, které by mohl program "Nájemci" pokrýt, myslím však, že jeho základ je natolik dobrý, že lze snadno přidělat různé nadstavby, bude-li si to praxe přát. Závěrem bych zkonstatovala, že klíčové problémy správy t.j. při jednoduchém ovládání umožnit vedení údajů, fakturaci nájemného i záloh na spol. náklady, fakturaci vyúčtování spol. nákladů i přefakturaci tzv. vedlejších nákladů vyřešili autoři na výtečnou. Investice do systému "Nájemci" se určitě vyplatí a já osobně mohu jeho zakoupení vřele doporučit.

K recenzi poskytla firma:
VAP, s.r.o.
Hornoměcholupská 1184/40 b,
102 00 Praha 10
tel./fax : 274 862 239
e-mail : info@vap.cz

Autor recenze:
Kamila Mertová - realitní činnost
Branická 103, Praha 4
tel: 271 747 100, 603 441 717
e-mail : kamila@czmail.cz