VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

Nájemci

Modulární programový systém pro správu agendy nájemného a dalších nákladů spojených s pronájmem prostor v obchodních a kancelářských centrech na počítačích PC s Windows od firmy VAP, s.r.o. V provozu je, či byl v obchodních centrech: Centrum Černý Most Praha, Centrum Chodov Praha, Olympia (Brno, Teplice, Mladá Boleslav, Plzeň, Olomouc), Galerie Harfa (Praha) a GESTIN CENTRUM (Praha) - viz reference.

Individuálně upravitelný systém vychází ze základního modulu, který zejména obsahuje části:

Smlouvy - Evidence smluv je základním spojovacím článkem na kterou navazuje soustava dalších evidencí (pronajaté plochy, události, podnájmy, užívané společné a vedlejší náklady, korespondence, faktury ...), navazující evidence jsou přístupné jak z evidence smluv, tak s nimi lze pracovat samostatně,

Pronajaté plochy - Jsou vedeny ve vazbě na smlouvu včetně samostatného přístupu (jednou smlouvou lze pronajmout více ploch),

Klienti - Nájemci, podnájemci a další s rejstříkovými i kontaktními údaji,

Podnájmy - Problematika podnájemců ve vazbě na pronajaté plochy,

Společné náklady - Náklady rozúčtovávané na jednotlivé nájemce dle započtených m2,

Vedlejší náklady - Náklady přeúčtovávané na jednotlivé nájemce dle skutečné spotřeby,

Společná reklama - Náklady rozúčtovávané na jednotlivé nájemce dle započtených m2,

Faktury - Faktury splátek nájemného, obratového nájemného, záloh a vyúčtování společných i vedlejších nákladů, Fakturace záloh a vyúčtování nákladů na reklamu,

Upomínky - Prvé i druhé upomínky s přednastavitelnými texty + hromadný tisk k vložení do okénkových obálek

Korespondence - Možnost psát hromadná i individulální sdělení, včetně hromadného i individuálního tisku,

Číselníky - Spravovaných ploch, Společných a vedlejších nákladů, a další pro formalizaci zápisu hodnot,

Fakturace - Čtvrtletní nebo měsíční, Téměř automatická s využitím hodnot vedených u smluv a v parametrech programu. Jen v českém jazyce nebo dvojjazyčně s využitím slovníčku cizijazyčných výrazů. Možnost znovuvystavení faktury. Zálohy lze zvýšit, snížit i odpustit. Fakturace obratového nájemného se srovnáváním s minimálním nájemným a fakturací vyšší hodnoty. Plateb na reklamu se mohou účastnit i nenájemci (podnájemci, sponzoři apod.)

Archivace informací - Systém vede údaje o bývalých klientech, ukončených smlouvách i zrušených plochách k umožnění celového pohledu na evidenci a pohledu na data v jejich vývoji

Editory - vyhledávání, třídění, rychlých zpráv, grafů. Při použití těchto nástrojů není uživatel vázán na žádnou předvolbu, může vyhledávat, třídit, tisknout atd. podle jakékoli kombinace všech položek, které evidence obsahuje; kombinace i tiskové sestavy, které vytvoří a chce zachovat, může uložit pro opakované použití.

Celý systém je přednostně řešen pro přívětivé prostředí operačního systému Windows, v databázovém prostředí 4th Dimension, umožňuje práci v samostatných, avšak logicky provázaných evidencích zpřístupněných prostřednictvím "oken". Uživatelské prostředí je zcela české.

Klíčová výhoda uživatelů systému Nájemci od firmy VAP, s.r.o. spočívá v tom, že aniž by byli investory vývoje celého systému a platí pouze standardní ceny, získávají systém, který se může dále vyvíjet podle jejich individuálních přání. Autorská firma VAP, s.r.o., od okamžiku prodeje systému na každou instalaci pohlíží jako na unikátní systém s možným individuálním vývojem v budoucnu.

S ohledem na modularitu systému není nutné kupovat jeho plnou verzi. Nadstavbové moduly lze postupně dokupovat.

Viz též recenze PC WORLD 12/97.

Další informace:
Je zajištěno individuální školení v Praze, v místě instalace nebo dle dohody se zákazníkem, je zajištěna pravidelná aktualizace systému podle potřeby uživatelů.
Cena v závislosti na konfiguraci podle platného ceníku.
Systém je nasazen v provozu od podzimu 1997.