VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


Distribuce nové verze DENTu 28.1. byla zahájena.
Aktualita 30.11.2021: Systém DENT byl aktualizován a kromě automatického načtení nového sazebníku (číselníku) obsahuje i komplexní úpravy pro práci s ním. Nový číselník stomatologických výrobků (ve verzi zveřejněné ke dni distribuce) je bezplatnou, nedílnou součástí instalace aktualizace. Uživatelé používající verzi DENT 24.2. a vyšší obdrží aktualizaci na DENT 28.1. automaticky (bez nutnosti objednávky) a BEZPLATNĚ. Průběžně aktualizujícím uživatelům (s poslední oficiálně vydanou verzí DENT 24.1.) ji nabízíme za 1 921,- Kč. Cena pro uživatele verze DENT 20. je 3900,- Kč; pro uživatele verze DENT 19. je 5300,- Kč. Pro uživatele verzí 18 a starších je ve výši 70% z ceny nové instalace, tedy 8746,- Kč. I laboratořím s velmi starými verzemi garantujeme plnou a automatickou převoditelnost jejich databází a automatický import nového číselníku. Připomínáme, že žádné pravidelné poplatky (aktualizace, podpora hotline apod.) se u DENTu NEPLATÍ. Podpora je poskytována bezplatně - byť to možná zní podezřele, funguje to bez stížností již 28 let. Jen vysvětlení: není to beplatné, ale je to zahrnuto v ceně aktualizací. Aktualizace na DENT 28.1. neřeší jen situaci po 1. 1. 2022, ale obsahuje i mnoho nových možností a vylepšení. Popis veškerých novinek, které Vaše verze neobsahuje, si lze stáhnout - viz odkaz v předchozí aktualitě. Zájemce o aktualizaci žádáme, aby v objednávce (stačí e-mailem) uvedli číslo verze jejich DENTu* a fakturační údaje. Prosíme, abyste případnou objednávku aktualizace nenechávali na poslední chvíli. Jednak z důvodů našich distribučních kapacit a jednak proto, že doplnění Vašich cen do nového číselníku Vám též zabere nějakou dobu – proč si plánovat pracovní Vánoce. *Poznámka: To, jakou verzi DENTu provozujete, zjistíte z nabídky „Nápověda“ použitím posledního povelu „O programu“. Zhruba uprostřed šedé plochy v okně, napravo od textu „trvalá licence“. .

Popis všech novinek vzniklých do verze 28.1. (2021), od verze DENT 9.1. (2002)
Aktualita 8.11.2021: Hlavním důvodem pro pořízení nové verze DENTu bude především umožnění práce i s novými číselníky stomatologických výrobků po 1.1.2022. Neméně důležité ale je i to, že DENT byl od svého vzniku v roce 1993 doplněn o téměř 200 vylepšení a novinek. Kolik z nich se týká Vaší laboratoře záleží na Vaší nyní používané verzi. Popisy všech novinek vzniklých od verze DENT 9.1 (od roku 2002) lze stáhnout zde.

Nový číselník stomatologických výrobků a DENT po 1.1.2022 (verze 28).
Aktualita 25.10.2021: !!! V souvislosti s novým číselníkem, který začne platit 1.1.2022 připravujeme distribuci nové verze systému DENT a s ní i tohoto číselníku. Kromě novinek vzniklých od poslední vydané verze 24.1, bude obsahovat úpravy umožňující půlroční souběžné používání nového i stávajícího číselníku. Současně umožní jeho pohodlné načtení do Ceníku výrobků (přidání k stávajícímu číselníku) a jeho okamžité používání. Nabídku odběru nového DENTu rozešleme elektronicky (do 14 dnů od oficiálního vydání nového číselníku) - na Vaši kontaktní e-mailovou adresu. Všem zájemcům o zaslání této nabídky DOPORUČUJEME NAPSAT co nejdříve (na adresu info@vap.cz) informaci sdělující Váš zájem + aktuální kontaktní adresu + kontaktní telefonní číslo (pro jistotu).

K dotazům na tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT.
Aktualita 25.10.2021: Generování a tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT není v současné době z technických důvodů možné. Až bude k dispozici, budeme dosažitelné uživatele systému DENT informovat. Nicméně informujeme, že poslední verze systému DENT - 24.8 již nyní umožňuje export faktur ve formátu, který umožňuje jejich hromadné načtení do systému Money S3 a Pohoda (po doinstalování XSLT šablon poskytovaných těmito firmami).

Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

Nájemci

Modulární programový systém pro správu agendy nájemného a dalších nákladů spojených s pronájmem prostor v obchodních a kancelářských centrech na počítačích PC s Windows od firmy VAP, s.r.o. V provozu je, či byl v obchodních centrech: Centrum Černý Most Praha, Centrum Chodov Praha, Olympia (Brno, Teplice, Mladá Boleslav, Plzeň, Olomouc), Galerie Harfa (Praha) a GESTIN CENTRUM (Praha) - viz reference.

Individuálně upravitelný systém vychází ze základního modulu, který zejména obsahuje části:

Smlouvy - Evidence smluv je základním spojovacím článkem na kterou navazuje soustava dalších evidencí (pronajaté plochy, události, podnájmy, užívané společné a vedlejší náklady, korespondence, faktury ...), navazující evidence jsou přístupné jak z evidence smluv, tak s nimi lze pracovat samostatně,

Pronajaté plochy - Jsou vedeny ve vazbě na smlouvu včetně samostatného přístupu (jednou smlouvou lze pronajmout více ploch),

Klienti - Nájemci, podnájemci a další s rejstříkovými i kontaktními údaji,

Podnájmy - Problematika podnájemců ve vazbě na pronajaté plochy,

Společné náklady - Náklady rozúčtovávané na jednotlivé nájemce dle započtených m2,

Vedlejší náklady - Náklady přeúčtovávané na jednotlivé nájemce dle skutečné spotřeby,

Společná reklama - Náklady rozúčtovávané na jednotlivé nájemce dle započtených m2,

Faktury - Faktury splátek nájemného, obratového nájemného, záloh a vyúčtování společných i vedlejších nákladů, Fakturace záloh a vyúčtování nákladů na reklamu,

Upomínky - Prvé i druhé upomínky s přednastavitelnými texty + hromadný tisk k vložení do okénkových obálek

Korespondence - Možnost psát hromadná i individulální sdělení, včetně hromadného i individuálního tisku,

Číselníky - Spravovaných ploch, Společných a vedlejších nákladů, a další pro formalizaci zápisu hodnot,

Fakturace - Čtvrtletní nebo měsíční, Téměř automatická s využitím hodnot vedených u smluv a v parametrech programu. Jen v českém jazyce nebo dvojjazyčně s využitím slovníčku cizijazyčných výrazů. Možnost znovuvystavení faktury. Zálohy lze zvýšit, snížit i odpustit. Fakturace obratového nájemného se srovnáváním s minimálním nájemným a fakturací vyšší hodnoty. Plateb na reklamu se mohou účastnit i nenájemci (podnájemci, sponzoři apod.)

Archivace informací - Systém vede údaje o bývalých klientech, ukončených smlouvách i zrušených plochách k umožnění celového pohledu na evidenci a pohledu na data v jejich vývoji

Editory - vyhledávání, třídění, rychlých zpráv, grafů. Při použití těchto nástrojů není uživatel vázán na žádnou předvolbu, může vyhledávat, třídit, tisknout atd. podle jakékoli kombinace všech položek, které evidence obsahuje; kombinace i tiskové sestavy, které vytvoří a chce zachovat, může uložit pro opakované použití.

Celý systém je přednostně řešen pro přívětivé prostředí operačního systému Windows, v databázovém prostředí 4th Dimension, umožňuje práci v samostatných, avšak logicky provázaných evidencích zpřístupněných prostřednictvím "oken". Uživatelské prostředí je zcela české.

Klíčová výhoda uživatelů systému Nájemci od firmy VAP, s.r.o. spočívá v tom, že aniž by byli investory vývoje celého systému a platí pouze standardní ceny, získávají systém, který se může dále vyvíjet podle jejich individuálních přání. Autorská firma VAP, s.r.o., od okamžiku prodeje systému na každou instalaci pohlíží jako na unikátní systém s možným individuálním vývojem v budoucnu.

S ohledem na modularitu systému není nutné kupovat jeho plnou verzi. Nadstavbové moduly lze postupně dokupovat.

Viz též recenze PC WORLD 12/97.

Další informace:
Je zajištěno individuální školení v Praze, v místě instalace nebo dle dohody se zákazníkem, je zajištěna pravidelná aktualizace systému podle potřeby uživatelů.
Cena v závislosti na konfiguraci podle platného ceníku.
Systém je nasazen v provozu od podzimu 1997.