VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


INFORMACE k nové verzi DENTu (32.1.) s tiskem povinného PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNICKÉM PROSTŘEDKU NA ZAKÁZKU dle požadavků Nařízení (EU) 2017/745.
Aktualita 20.1.2024: Distribuce bude zahájena dne 29.1.2024. E-maily s nabídkou odběru budou nejpozději v uvedený den rozeslány všem laboratořím provozujícím verzi 28. Pokud e-mail s nabídkou neobdržíte (např proto, že provozujete verzi starší, či proto, že na vás nemáme aktuální e-mailový kontakt), obraťte se na nás prostřednitcvím e-mailu info@vap.cz, či telefonicky (+420 603 484 399), včetně SMS. WhatsApp atd..

Distribuce nové verze DENTu 28.1. byla zahájena.
Aktualita 30.11.2021: Systém DENT byl aktualizován a kromě automatického načtení nového sazebníku (číselníku) obsahuje i komplexní úpravy pro práci s ním. Nový číselník stomatologických výrobků (ve verzi zveřejněné ke dni distribuce) je bezplatnou, nedílnou součástí instalace aktualizace. Uživatelé používající verzi DENT 24.2. a vyšší obdrží aktualizaci na DENT 28.1. automaticky (bez nutnosti objednávky) a BEZPLATNĚ. Průběžně aktualizujícím uživatelům (s poslední oficiálně vydanou verzí DENT 24.1.) ji nabízíme za 1 921,- Kč. Cena pro uživatele verze DENT 20. je 3900,- Kč; pro uživatele verze DENT 19. je 5300,- Kč. Pro uživatele verzí 18 a starších je ve výši 70% z ceny nové instalace, tedy 8746,- Kč. I laboratořím s velmi starými verzemi garantujeme plnou a automatickou převoditelnost jejich databází a automatický import nového číselníku. Připomínáme, že žádné pravidelné poplatky (aktualizace, podpora hotline apod.) se u DENTu NEPLATÍ. Podpora je poskytována bezplatně - byť to možná zní podezřele, funguje to bez stížností již 28 let. Jen vysvětlení: není to beplatné, ale je to zahrnuto v ceně aktualizací. Aktualizace na DENT 28.1. neřeší jen situaci po 1. 1. 2022, ale obsahuje i mnoho nových možností a vylepšení. Popis veškerých novinek, které Vaše verze neobsahuje, si lze stáhnout - viz odkaz v předchozí aktualitě. Zájemce o aktualizaci žádáme, aby v objednávce (stačí e-mailem) uvedli číslo verze jejich DENTu* a fakturační údaje. Prosíme, abyste případnou objednávku aktualizace nenechávali na poslední chvíli. Jednak z důvodů našich distribučních kapacit a jednak proto, že doplnění Vašich cen do nového číselníku Vám též zabere nějakou dobu – proč si plánovat pracovní Vánoce. *Poznámka: To, jakou verzi DENTu provozujete, zjistíte z nabídky „Nápověda“ použitím posledního povelu „O programu“. Zhruba uprostřed šedé plochy v okně, napravo od textu „trvalá licence“. .

Popis všech novinek vzniklých do verze 28.1. (2021), od verze DENT 9.1. (2002)
Aktualita 8.11.2021: Hlavním důvodem pro pořízení nové verze DENTu bude především umožnění práce i s novými číselníky stomatologických výrobků po 1.1.2022. Neméně důležité ale je i to, že DENT byl od svého vzniku v roce 1993 doplněn o téměř 200 vylepšení a novinek. Kolik z nich se týká Vaší laboratoře záleží na Vaší nyní používané verzi. Popisy všech novinek vzniklých od verze DENT 9.1 (od roku 2002) lze stáhnout zde.

Nový číselník stomatologických výrobků a DENT po 1.1.2022 (verze 28).
Aktualita 25.10.2021: !!! V souvislosti s novým číselníkem, který začne platit 1.1.2022 připravujeme distribuci nové verze systému DENT a s ní i tohoto číselníku. Kromě novinek vzniklých od poslední vydané verze 24.1, bude obsahovat úpravy umožňující půlroční souběžné používání nového i stávajícího číselníku. Současně umožní jeho pohodlné načtení do Ceníku výrobků (přidání k stávajícímu číselníku) a jeho okamžité používání. Nabídku odběru nového DENTu rozešleme elektronicky (do 14 dnů od oficiálního vydání nového číselníku) - na Vaši kontaktní e-mailovou adresu. Všem zájemcům o zaslání této nabídky DOPORUČUJEME NAPSAT co nejdříve (na adresu info@vap.cz) informaci sdělující Váš zájem + aktuální kontaktní adresu + kontaktní telefonní číslo (pro jistotu).

K dotazům na tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT.
Aktualita 25.10.2021: Generování a tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT není v současné době z technických důvodů možné. Až bude k dispozici, budeme dosažitelné uživatele systému DENT informovat. Nicméně informujeme, že poslední verze systému DENT - 24.8 již nyní umožňuje export faktur ve formátu, který umožňuje jejich hromadné načtení do systému Money S3 a Pohoda (po doinstalování XSLT šablon poskytovaných těmito firmami).

Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

Software pro zubní laboratoře - Dent

Výpočetní technika ve stomatologické laboratoři (aneb Jak si ulehčit papírování)

Úvodem

Smyslem tohoto článku není popisovat jak mnoho může počítač pomoci při vedení účetnictví, jak hledat cokoli na internetu ani jak "mejlovat". Ani jak na něm psát korespondenci atd.

Jde o to, jak může počítač a dobrý laboratorní program pomoci zejména při vedení běžné zakázkové evidence a fakturaci lékařům. Také, jak může počítač pomoci při vedení skladu a dalších evidencích např. o obratech jednotlivých techniků pro výpočet podílových mezd. V neposlední řadě má tento článek pomoci při výběru laboratorních programů.

Trocha historie

Všichni si pamatujeme, jaká byla bez počítače hrůza dát před fakturací dohromady štítky, vše překontrolovat, často i několikrát a dopracovat se k faktuře. Jak nepříjemnou činností je tato agenda pro každého kdo raději tvořivě pracuje než papíruje. A jakou noční můrou pro každého svědomitého počtáře který si není jist, zda se někde nepřepočítal.

Naštěstí se v minulosti na tuto problematiku zaměřilo několik firem a vytvořilo počítačové programy které, kromě dalšího, umožňují průběžně (či nárazově) zapisovat zakázky do počítače a na konci měsíce několika drobnými úkony vytisknout správně spočítanou a elegantní fakturu.

Co všechno takový laboratorní program umí ??

Evidence zakázek
V programu je možné pohodlně evidovat zakázky. Novou zakázku je možné zadat ručně nebo provést její načtení přímo z ordinace lékaře při jejím převzetí. Dokončení zápisu zakázky se provádí po jejím dohotovení (předání, zápis spotřeby kovu). Zápis zakázky se provádí pohodlně, bez pracného vypisování, výběrem z číselníků techniků, lékařů. Samozřejmostí takového programu je vedení ceníku výrobků a materiálů, v nichž je možné pohodlně vyhledávat a vkládat do zakázky.

Fakturace
Další ulehčení práce přináší možnost fakturace. Tedy možnost určit lékaře (nebo více lékařů naráz) s následným vystavením a tiskem faktur pro ně - za zadané fakturační období. Samozřejmostí je tisk s českou diakritikou a schopnost programu bezproblémově tisknout na jakoukoli tiskárnou.

Další oblasti které laboratorní programy ještě pokrývají jsou zejména:

  • kalkulace cen stomatologických výrobků,
  • ceníková agenda (přepočty při změnách cen, tisk ceníku, export ceníku...),
  • agenda podílových mezd (odvozených od cen, časového obratu, fixní podíly...),
  • zvláš» účtovaný materiál přičítaný k ceně výrobků (včetně vyúčtování pacientem dodaného kovu),
  • kompletní skladová agenda včetně automatického generování výdejek po zápisu kovu v zakázce, skontra...,
  • provázání s minimálně jedním stomatologickým programem.

Programy také umožňují zpracování různých připravených přehledů a statistik, vybírání údajů dle libovolných kritérií, tvorbu vlastních tiskových přehledů případně i grafů (např. rozložení obratů, vývoj obratů laboratoře).

(text z časopisu Zubní technik podnikatel - 2/2003)