VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


Distribuce nové verze DENTu 28.1. byla zahájena.
Aktualita 30.11.2021: Systém DENT byl aktualizován a kromě automatického načtení nového sazebníku (číselníku) obsahuje i komplexní úpravy pro práci s ním. Nový číselník stomatologických výrobků (ve verzi zveřejněné ke dni distribuce) je bezplatnou, nedílnou součástí instalace aktualizace. Uživatelé používající verzi DENT 24.2. a vyšší obdrží aktualizaci na DENT 28.1. automaticky (bez nutnosti objednávky) a BEZPLATNĚ. Průběžně aktualizujícím uživatelům (s poslední oficiálně vydanou verzí DENT 24.1.) ji nabízíme za 1 921,- Kč. Cena pro uživatele verze DENT 20. je 3900,- Kč; pro uživatele verze DENT 19. je 5300,- Kč. Pro uživatele verzí 18 a starších je ve výši 70% z ceny nové instalace, tedy 8746,- Kč. I laboratořím s velmi starými verzemi garantujeme plnou a automatickou převoditelnost jejich databází a automatický import nového číselníku. Připomínáme, že žádné pravidelné poplatky (aktualizace, podpora hotline apod.) se u DENTu NEPLATÍ. Podpora je poskytována bezplatně - byť to možná zní podezřele, funguje to bez stížností již 28 let. Jen vysvětlení: není to beplatné, ale je to zahrnuto v ceně aktualizací. Aktualizace na DENT 28.1. neřeší jen situaci po 1. 1. 2022, ale obsahuje i mnoho nových možností a vylepšení. Popis veškerých novinek, které Vaše verze neobsahuje, si lze stáhnout - viz odkaz v předchozí aktualitě. Zájemce o aktualizaci žádáme, aby v objednávce (stačí e-mailem) uvedli číslo verze jejich DENTu* a fakturační údaje. Prosíme, abyste případnou objednávku aktualizace nenechávali na poslední chvíli. Jednak z důvodů našich distribučních kapacit a jednak proto, že doplnění Vašich cen do nového číselníku Vám též zabere nějakou dobu – proč si plánovat pracovní Vánoce. *Poznámka: To, jakou verzi DENTu provozujete, zjistíte z nabídky „Nápověda“ použitím posledního povelu „O programu“. Zhruba uprostřed šedé plochy v okně, napravo od textu „trvalá licence“. .

Popis všech novinek vzniklých do verze 28.1. (2021), od verze DENT 9.1. (2002)
Aktualita 8.11.2021: Hlavním důvodem pro pořízení nové verze DENTu bude především umožnění práce i s novými číselníky stomatologických výrobků po 1.1.2022. Neméně důležité ale je i to, že DENT byl od svého vzniku v roce 1993 doplněn o téměř 200 vylepšení a novinek. Kolik z nich se týká Vaší laboratoře záleží na Vaší nyní používané verzi. Popisy všech novinek vzniklých od verze DENT 9.1 (od roku 2002) lze stáhnout zde.

Nový číselník stomatologických výrobků a DENT po 1.1.2022 (verze 28).
Aktualita 25.10.2021: !!! V souvislosti s novým číselníkem, který začne platit 1.1.2022 připravujeme distribuci nové verze systému DENT a s ní i tohoto číselníku. Kromě novinek vzniklých od poslední vydané verze 24.1, bude obsahovat úpravy umožňující půlroční souběžné používání nového i stávajícího číselníku. Současně umožní jeho pohodlné načtení do Ceníku výrobků (přidání k stávajícímu číselníku) a jeho okamžité používání. Nabídku odběru nového DENTu rozešleme elektronicky (do 14 dnů od oficiálního vydání nového číselníku) - na Vaši kontaktní e-mailovou adresu. Všem zájemcům o zaslání této nabídky DOPORUČUJEME NAPSAT co nejdříve (na adresu info@vap.cz) informaci sdělující Váš zájem + aktuální kontaktní adresu + kontaktní telefonní číslo (pro jistotu).

K dotazům na tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT.
Aktualita 25.10.2021: Generování a tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT není v současné době z technických důvodů možné. Až bude k dispozici, budeme dosažitelné uživatele systému DENT informovat. Nicméně informujeme, že poslední verze systému DENT - 24.8 již nyní umožňuje export faktur ve formátu, který umožňuje jejich hromadné načtení do systému Money S3 a Pohoda (po doinstalování XSLT šablon poskytovaných těmito firmami).

Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

Software pro zubní laboratoře - Dent

Systém pro zubní laboratoře - vedení a fakturace zakázek zubní laboratoře, skladu drahých kovů. Viz. též článek v časopisu Zubní technik - říjen 1997 či Zubní technik podnikatel - 3/2003, možnost stažení demoverze.

DENT je ucelený počítačový systém pro evidenci zakázek, výrobků, materiálů zvláš» účtovaných lékařům či pacientům, kalkulaci cen, fakturaci předaných zakázek, výpočty podílových mezd techniků a pro další činnosti související s vedením agendy laboratoře. Vedle evidence zakázek systém DENT obsahuje skladový program umožňující kompletní vedení skladové agendy v hlavním skladu i u techniků. V programu dochází k automatické aktualizaci stavu skladu zvláš» účtovaných materiálů podle spotřeb těchto materiálů ve výrobcích laboratoře a aktualizaci příslušných skladových karet. Slučovací verze systému DENT dokáže též koncentrovat data zakázek počítačů více zubních laboratoří v jediném počítači a zajiš»uje kompletní přehled o všech zakázkách firmy s více laboratořemi, souhrnnou fakturaci z jediného místa atd..

DENT byl vytvářen ve spolupráci s Unií zubních techniků České republiky a obsahuje schválenou verzi kalkulačního vzorce. Od roku 1993 je ověřen provozem ve více než 350 laboratořích v celé ČR. Průběžně je upravován a doplňován podle rozvíjejících se potřeb praxe.

Operační systémy WINDOWS a Mac OS jsou plně lokalizované do českého prostředí, důsledně dodržují koncepci intuitivního rozhraní, uzpůsobeného psychice člověka. Umožňují jednoduše ovládat počítač myší prostřednic tvím aktivních symbolů na obrazovce a přibližují práci s počítačem standardní pracovní rutině. Tím snižuje čas na zaškolení obsluhy a nároky na "počítačovou odbornost" uživatele na minimum. Nenutí uživatele, aby se stal počítačovým odborníkem.

Systém DENT je koncipován s cílem zachovat co nejvyšší nezávislost uživatele na programátorovi a poskytnout uživateli mocné nástroje pro samostatné zpracování údajů (výběry podle všech vedených údajů, řazení údajů podle libovolné položky, tisky detailních i sumárních přehledů v rozsahu položek dle vlastního uvážení atd.).

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU

zakázky a výrobky:
Evidence zakázek se opírá o evidence techniků, lékařů a ceníky (výrobků a materiálů), Zakázka může obsahovat neomezený počet výrobků i zvláš» účtovaných materiálů (zejména kovů) dodávaných laboratoří. Pokrývá i agendu vyúčtování materiálů dodaných pacientem včetně vratek, doplnění kovů "z vlastního" s možností fakturace doplněného materiálu buď lékaři, či přijetím platby ihned v laboratoři včetně s tím spojených poplatků (za výměnu, čištění...). Díky až sedmimístnému kódování výrobků lze vést i výrobky zhotovované v několika materiálových variantách. K dispozici jsou rozsáhlé nástroje pro hledání (výběry) zakázek, jejich analýzy, je pokryta problematika rabatů zvoleným lékařům. V zakázkách lze pracovat jak s ceníkovými cenami, tak i s cenami přímo zadanými (či procentuálně nebo pevnou částkou navýšenými resp. sníženými),

materiál: Vedle materiálu přímo zakalkulovaného do ceny výrobku (viz dále Kalkulace), je samozřejmě evidován zvláš» účtovaný materiál (ZÚM) použitý v zakázce (kovy...). Evidence ZÚM navazuje volitelně (v případě aktivace skladového modulu) na skladovou evidenci. Jedním zápisem spotřeby na obrazovce zakázky se pak automaticky generuje skladová výdejka (z hlavního skladu či skladu příslušného technika). Skladová evidence tak je trvale aktuální,

fakturace: Fakturovat lze typicky hromadně za zadané období (např. měsíc), ale i jednotlivě - jen jedinou zakázku. Spolu s fakturou lze tisknout potřebné podrobné rozpisy provedených prací a spotřebovaného ZÚM. Fakturace je velmi pohodlná - po označení lékaře se vydá povel k vystavení faktury. Lze sledovat platební morálku i skluzy v úhradách. Faktury lze přenášet do účetnictví,

fotodokumentace: v DENTu lze vést fotodokumentaci prací, ke každé zakázce lze ukládat neomezené množství fotografií, prohlížet je včetně zvětšování detailů ... ,

ceníky:DENT vede ceník výrobků - při instalaci je naplněn, zbývá jen upřesnit ceny. DENT také umožňuje pracovat se strukturovanými cenami - a dále ceník zvláš» účtovaných materiálů, ceníky jsou volně měnitelné a doplňovatelné. Díky až sedmimístnému kódování lze zachytit i materiálovou variantnost (rozlišení Aurixu a Aurózy...),

kalkulace cen výrobků:
V DENTu lze vypočítat minutový náklad laboratoře a znásobením minutáží jednotlivých výrobků v ceníku výrobků vypočíst náklady na výrobek (cenu práce). Upřesněním materiálové skladby včetně jednotkových cen (přímý a nepřímý materiál) a zadáním procenta zisku, lze vykalkulovat koncovou cenu pro jakýkoli výrobek. Součástí dodávky jsou i kalkulační data k samostatnému doupřesnění laboratoří,

technici a podílové mzdy: Evidence techniků umožňuje nejen vést kdo který výrobek zhotovil, ale díky tomu i vypočíst podílové mzdy dle 3 různých režimů (cenový, časový, pevný + kombinace) i propojit technika s jeho skladovými kartami (u víceskladové verze DENTu). Na jedné zakázce se samozřejmě může podílet více techniků - nárok na podíly program korektně vypočítá,

lékaři: Evidence odběratelů (zejména lékařů, ale i větších stomatologických firem) umožňuje pohodlné zadávání, pro koho je zakázka zhotovována a pohodlnou fakturaci,

sklady: U jednoskladové verze vede DENT všechny materiály a jejich pohyby na příslušných skladových kartách hlavního skladu. U víceskladové verze DENT umožňuje převody materiálů z hlavního skladu na techniky. Výdejky spotřeb jsou generovány automaticky dle zadání materiálu a jeho spotřeby při zápisu zakázky. DENT umí „skontro“, tisk skladových karet, přehledy spotřeb … Skladový modul také signalizuje podkročení minimální zásoby,

tisky: Jde hlavně o faktury a jejich přílohy, dále o nepovinné dodací listy (vyúčtování zakázky), vyúčtování materiálu dodaného pacientem, skladové tisky, různé analytické a přehledové tisky, editory vyhledávání, třídění, rychlých zpráv, grafů a dopisních štítků: při použití těchto nástrojů není uživatel vázán na žádnou předvolbu, může vyhledávat, třídit, tisknout atd. podle jakékoli kombinace ze všech položek, které evidence obsahuje; kombinace, které vytvoří a chce zachovat, může uložit pro opakované použití,

další: Výměna dat se systémem DENTIST+ firmy Sakura s.r.o. (jeden z nejrozšířenějších stomatologických programů pro Windows). Díky prostředí Windows má DENT velmi pohodlné a přehledné ovládání (výhradně v češtině).

instalace a zaškolení:Instalace na celém území ČR je bezplatná včetně cca hodinového zaškolení. Při samostatné instalaci poskytujeme slevy (5 % z celkové ceny - netýká se DENT-P). Zaškolení můžeme nahrát na diktafon, kazetu pak ponecháváme laboratoři.

CENY včetně DPH:
- verze DENT - S (standardní verze s jedním skladem) je za 12 495,- Kč
- verze DENT - M (více skladů - bez omezení) je za 16 380,- Kč

HOT-LINE podpora je bezplatná, žádný paušální poplatek za podporu nevybíráme a poskytujeme ji i uživatelům kteří neodebírají nové verze programu !!!

DEMO verzi si lze stáhnout zde.

Telefonická podpora (HOT-LINE) je bezplatná, žádné průběžné paušální poplatky nevybíráme. Formou sponzorského daru byl DENT bezplatně poskytnut všem školám vyučujícím obor Zubní technik.

Přejete-li si DENT dodat, stačí zatelefonovat a dohodnout si termín instalace (resp. zaslání, pokud chcete využít slevy za samostatnou instalaci).

Další informace:
Zubní technik podnikatel - 3/2003