VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit




Produkty

KALK - program pro kalkulaci cen stomatologické laboratoře

Program KALK byl vytvořen pro účely kalkulace cen stomatologické laboratoře vlastními silami. Navazuje na předchozí verze kalkulačního modulu komplexního laboratorního systému DENT od firmy VAP, s.r.o kterého součástí je nadále . Nyní je nově koncipován jako oddělitelný a samostatně funkční. K dispozici je pro Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista. KALK byl vytvořen v úzké koordinaci s kalkulační komisí Společenstva Zubních techniků - podnikatelů a členům Společenstva je při nákupu poskytována sleva.

Podrobněji:

Předvolby - umožňují individuální nastavení údajů laboratoře a parametrizaci chodu programu.

Modul výpočtu minutového nákladu umožňuje zadat údaje o mzdových nákladech s podrobností na jednotlivé techniky a údaje o jejich výrobní kapacitě (fondu pracovní doby). Dále údaje o odpisech investičního majetku a údaje o ostatních nákladech (režie a další). Na každém kdo kalkulaci zpracovává je rozhodnutí, zda uvedené náklady uvede souhrnnou částkou či je rozepíše detailně. Podrobný rozpis (k dispozici je potřebná tisková sestava) usnadní dokladaci při cenové kontrole.

Modul kalkulace % zisku - většina laboratoří má při kalkulaci cen velký problém jak odhadnout procento přiměřeného zisku (osobní spotřeba, rezerva na nákup investic, splátky úvěrů, zisk). KALK umí po zadání nákladových položek i rozpisu položek zisku toto procento vypočíst.

Ceník materiálů - protože druhou složkou ceny výrobku (vedle ceny práce vypočtené jako násobek minutového nákladu) je náklad na materiál, vede KALK ceník materiálů. Práce s ceníkem je velmi přínosná a usnadňuje nejen zápis materiálů kalkulovaných u jednotlivých výrobků ale i rychlé rekalkulace při změně dodavatelských cen.

Ceník výrobků - je hlavním produktem kalkulace. Umožňuje individuálně nastavit minutáž každého výrobku i vést platné odbytové ceny. Právě s odbytovou (srovnávací) cenou KALK porovnává cenu vykalkulovanou a upozorňuje na stav, kdy je cena kalkulovaná nižší než cena pro lékaře. Ceník lze tisknout jak z hlediska celkového pohledu na každý výrobek tak i s detailním přehledem o zakalkulovaných materiálech.

Data - součástí dodávky programu jsou i předvyplněná data umožňující jejich upřesnění včetně korekcí minutáží i materiálových rozpisů dle podmínek konkrétní laboratoře. Po prvé provedené kalkulaci která je samozřejmě nejpracnější, je provedení rekalkulace, např. pro další rok snadné. Pokud pracujete s týmiž materiály, stačí na základě údajů z účetnictví jen aktualizovat položky ovlivňující minutový náklad a % zisku + upřesnit průměrné ceny materiálů. A je to.

Příručka - součástí dodávky programu je podrobná elektronická příručka umožňující i nezkušenému kalkulaci zpracovat.

Editory - Vyhledávání, třídění, rychlých zpráv jsou nástroje pro samostatnou práci s daty (vytřiďování záznamů, jejich seřazování v seznamech, návrh a tisk vlastních tiskových sestav).


Další informace:

Ceny (bez DPH)
KALK 10.1 - S
(členové Společenstva zubních techniků - podnikatelů) 3200,- Kč
KALK 10.1 - N
(nečlenové Společenstva zubních techniků - podnikatelů) 3500,- Kč

Provozní nároky: Počítač s procesorem minimálně 486DX4, RAM 8MB (u Win'95), 16MB (u Win'98 a ME) a 64 MB u Windows'2000, XP, Vista, pevný disk: 30 MB.

KALK je proti neoprávněnému použití chráněn systémem registračního kódu. Legální uživatelé si program aktivují zadáním svého individuálního registračního klíče přiděleného při zakoupení programu.

Další informace viz článek v časopisu Zubní technik podnikatel číslo 3/2003 a 3/2005.

Naleznete nás také na výstavách PRAGODENT - stánek firmy INTERDENT i na výstavách provázejících Valné hromady Společenstva zubních techniků - podnikatelů.

KALK je průběžně rozvíjen dle požadavků praxe a zejména změn v cenové legislativě.

Telefonická podpora (HOT-LINE) je bezplatná.

Žádné průběžné paušální poplatky nevybíráme - hradíte jen novinky (máte-li o ně zájem).