VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

KALK - program pro kalkulaci cen stomatologické laboratoře

Bojíte se cenové kontroly? S programem KALK si kalkulaci Vašich cen zpracujete sami.

Zajisté jste již zaregistrovali zintenzivnění cenových kontrol i to, že jste při nich povinni předložit svoji individuální kalkulaci cen. A to většinou 3 roky zpětně. Bez předložení kalkulace cen se pokutě nevyhnete.

Co s tím?

Máte několik možnosti: nechat si kalkulaci na základě Vámi poskytnutých údajů zpracovat nebo si ji vytvořit vlastními silami. Vlastníte-li kvalitní laboratorní software s kalkulačním modulem (respektujícím doporučený kalkulační vzorec), můžete ho použít. Co ale dělat v situaci, kdy laboratorní software nemáte či nechcete mít a potřebujete jen kalkulovat?

Poprvé pro prostředí Windows je k dispozici nový specializovaný program jen pro kalkulaci cen laboratoře: KALK. Vytvořený ve spolupráci firmy VAP, s.r.o. se Společenstvem zubních techniků - podnikatelů a dostupný za příznivou cenu (3200,- Kč pro členy SZT a 3500,- Kč pro nečleny, ceny jsou bez DPH).

KALK respektuje nejnovější poznatky o kalkulačním vzorci používaném ve stomatologických laboratořích v ČR. Dle něj cena výrobku neobsahuje zvláš» účtovaný materiál (ZUM) a skládá se: z minutového nákladu laboratoře násobeného počtem minut práce technika potřebným ke zhotovení + náklady na přímý a další u výrobku rozepsaný materiál. Tento součet se nakonec znásobením procentem zisku navyšuje o přiměřený zisk.

Minutový náklad se vypočítává jako součet přímých ročních mzdových nákladů, ročních odpisů a ostatních nákladů vydělený ročním fondem pracovní doby v minutách. Přímým materiálem se rozumí materiál ze kterého je výrobek zhotoven.

Co KALK umí?

Jednou větou vše potřebné: výpočet minutového nákladu, včetně podrobného rozpisu použitých položek, kalkulaci procenta přiměřeného zisku, kalkulaci cen jednotlivých výrobků, potřebné tisky o výchozích kalkulačních údajích i dokladujících vypočtené ceny včetně evidence a rozpisů materiálů kalkulovaných u jednotlivých výrobků.

K dispozici jsou také nástroje pro rekalkulace (rekalkulovat je třeba alespoň 1x za rok případně vždy při významně změně vstupních údajů). Při změně cen materiálu se například automaticky přepočtou ceny výrobků ve kterých je materiál použit. S KALKem jsou dodávána předpřipravená data - je jen třeba je upravit a doplnit dle konkrétních podmínek laboratoře. Lze provést prvou kalkulaci, data si uložit a následně pro rekalkulaci cen dalšího roku ji použít jako výchozí a provést jen mezitím vzniklé změny.

Program KALK lze provozovat na Windows 95, 98, ME, 2000 a XP. K dispozici je podrobná elektronická příručka popisující práci s ním.

Program se v laboratořích používá od srpna 2003. Jako bezplatnou součást komplexního laboratorního software DENT či samostatně ho má k dispozici více než 200 laboratoří.

Program lze shlédnout i na valných hromadách Společenstva zubních techniků - podnikatelů a výstavách Pragodent (v expozici INTERDENT).

(text z časopisu Zubní technik podnikatel - 3/2003)

Navigace: Úvod > Produkty > Kalk > Recenze